Budowa lub rozbudowa altany

Budowa lub rozbudowa altany wymaga bezwzględnego zgłoszenia planu do zarządu ROD przed rozpoczęciem prac pod rygorem wstrzymania prac lub rozbiórki budynku.