Dokumenty do pobrania

ROD Generalska

Wniosek o przeniesienie praw do działkiPOBIERZ
Umowa przeniesienia prawa do działkiPOBIERZ
Deklaracja członkowskaPOBIERZ
Umowa dzierżawy działkowejPOBIERZ

PZD

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych13.12.2013OTWÓRZ
Statut PZD23.02.2018OTWÓRZ
Regulamin ROD 201901.01.2019OTWÓRZ

Szkolenia dla nowych działkowców

  1. Na szkolenie dla nowych działkowców, kandydaci kierowani są przez poszczególne zarządy ROD.

  2. Kandydat stawia się na szkolenie w wybranym, dogodnym terminie (wg terminarza szkoleń).

  3. Poprawnie wypełnione skierowanie należy zabrać ze sobą na szkolenie lub przedstawić wcześniej u organizatora szkolenia (OZM PZD – dział ogrodniczy). Skierowanie jest niezbędne do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

  4. Jedno szkolenie składa się z 3-dniowego cyklu (każdego dnia inna tematyka – przepisy i zagospodarowanie działki, rośliny sadownicze, rośliny ozdobne).

  5. Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się w ośrodku szkoleniowym OZM PZD, Al. Waszyngtona 52/80 w Warszawie – vis a vis Parku Skaryszewskiego (na terenie ROD „Waszyngtona). Każdego dnia szkolenie rozpoczyna się o godzinie 16:00.


Skierowanie na szkolenie i program szkolenia


Terminarz szkoleń dla nowych działkowców 2019