Dopłata za wywóz odpadów w 2020r.

Szanowni Działkowcy,
W roku 2020 mieliśmy do czynienia z niezależnym od zarządu wzrostem kosztów wywozu odpadów. Brak możliwości zwołania walnego zebrania powoduje, że opłaty oraz preliminarz wydatków obowiązujące w ROD pochodzą z 2019r.
W związku z zaistniałą sytuacją, na podstawie zaleceń Krajowej Rady PZD z dnia 24 kwietnia 2020r, prosimy o uregulowanie zwiększonych kosztów wywozu odpadów w wysokości 100 zł za działkę.
Wpłat dokonujemy na konto ROD w terminie do 31 marca 2021r.

Zarząd Komisaryczny ROD Generalska