KOMUNIKAT OZM PZD w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

UWAGA !!!

KOMUNIKAT OZM PZD w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Zarząd ROD „Generalska” zaleca zapoznanie sie z poniższym artykułem Mazowieckiego PZD. Proszę potraktować sprawę jako PILNĄ i WAŻNĄ. Pismo przez nas zostało wysłane 7.01.2019 lecz im więcej ich będzie tym bardziej widzialny głos włodarze Warszawy zobaczą. WYSYŁAJCIE wszyscy.

Nasz numer ewidencyjny: 6 obręb 4-09-04.

KOMUNIKAT OZM PZD w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. WALCZYMY O PRZETRWANIE WARSZAWSKICH OGRODÓW! POBIERZ I ZŁÓŻ WNIOSEK do 28 LUTEGO!

Zarząd ROD „Generalska”