Nowy adres do korespondencji

Zarząd ROD „Generalska” informuje o nowy adresie do korespondencji:

Rodzinne Ogrody Działkowe „Generalska”

Warszawa, ul. Bystra

Skr. Poczt. 51, 03-573 Warszawa 24

 

Pozdrawiamy

Zarząd ROD