Odwołanie Zebrania

UWAGA!!

Zarząd Komisaryczny ROD „GENERALSKA” informuje, że zgodnie ze Stanowiskiem KR PZD nr z dnia 7 października w sprawie możliwości przedłużenia odbywania terminów walnych zebrań w ROD oraz wprowadzonymi ograniczeniami administracyjnymi związanymi z epidemią COVID-2 Walne Zebranie Komisaryczne w ROD Generalska w roku 2020 nie odbędzie się. Jak tylko pojawią się możliwości jego zorganizowania, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Z poważaniem
Zarząd Komisaryczny ROD Generalska