OGRANICZENIA W ZASADACH KORZYSTANIA Z DZIAŁEK W ROD

UWAGA
OGRANICZENIA W ZASADACH KORZYSTANIA Z DZIAŁEK W ROD
W okresie od 25 marca do 11 kwietnia wprowadzone są następujące ograniczenia oraz obostrzenia dotyczące korzystania z działek na terenie ROD
1) Osobami uprawnionymi do przebywania na terenie ROD są wyłącznie działkowcy oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe
2) Wyłączeniu z bezpośredniego korzystania przez działkowców podlega infrastruktura ROD (świetlica)
3) Alejki ogrodowe powinny być wykorzystywane w zakresie, w jakim jest to konieczne do dotarcia do indywidualnej działki
4) Zabronione jest urządzanie jakichkolwiek imprez na terenie działek
Podstawa prawna: Uchwała 70/2020 oraz 71/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
Zarząd Komisaryczny ROD Generalska