Opłata zaliczkowa 2020

Szanowni Działkowcy,

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii związanym z koronawirusem COVID-19 nie jest możliwe zorganizowanie aktualnie Walnego Zebrania.

Działając w oparciu o uchwałę nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD w celu utrzymania płynności finansowej ogrodu, prosimy o wpłatę zaliczkową na poczet opłat przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości 200 zł od działki do dnia 1 maja 2020r.

dziękujemy

Zarząd Komisaryczny ROD Generalska