Opłaty 2020

Szanowni Działkowcy,

W związku z brakiem możliwości zwołania Walnego Zebrania w roku 2020, działając w oparciu o uchwałę nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD w celu utrzymania płynności finansowej ogrodu, prosimy o wnoszenie opłat za użytkowanie działek równą opłatom obowiązującym w roku 2019, tj. 90 gr/m2 działki. Wpłaty dokonujemy na konto ROD.

dziękujemy

Zarząd Komisaryczny ROD Generalska