Opłaty 2021

OPŁATY OGRODOWE W ROKU 2021

Szanowni Działkowcy!

W związku z Uchwałą przyjętą na Walnym Zebraniu Działkowców ROD „Generalska” w dniu 25 lipca 2021 r. informujemy, że opłata ogrodowa na rok 2021 wynosi 1,53 zł./m2 powierzchni działki.

Przykład rozliczenia:

Działkowcy, którzy dokonali wpłaty

wg stawki zaliczkowej, która wynosiła 1,30 zł./m2:

powierzchnia działki:300m2 x 1,30zł390,- zł.
opłata energetyczna:18,- zł.
składka członkowska PZD:6,- zł.
opłata za wywóz śmieci
Suma:414,- zł

do dopłaty pozostaje różnica między stawką 1,53zł/m2  a 1,30zł/m2, (tj. 0,23zł) czyli dla powierzchni działki 300m2 x 0,23zł/m2 + 99zł (wywóz śmieci) = 168,- zł. dopłata.

Działkowcy, którzy nie dokonali wpłaty

wg stawki, która wynosi 1,53 zł./m2:

powierzchnia działki:300m2 x 1,53zł459,- zł.
opłata energetyczna:18,- zł.
składka członkowska PZD:6,- zł.
opłata za wywóz śmieci 99,- zł
Suma:582,- zł

UWAGA!

Do każdego z powyższych rozliczeń obowiązuje

DODATKOWA i JEDNORAZOWA

opłata w wysokości 59,- zł za wymianę liczników elektrycznych.

Ostateczny termin wnoszenia wszystkich opłat: 31 sierpnia 2021 r.

 

Zarząd ROD „Generalska”