Opłaty za energię elektryczną

Informujemy, że opłaty za zużycie energii elektrycznej muszą być wnoszone do każdego 10-ego dnia kolejnego miesiąca w przypadku zużycia powyżej 50kWh na podstawie uchwały numer 20210302-01 Zarządu Komisarycznego ROD Generalska.
W przypadku braku wpłaty w 11 dniu miesiąca zarząd dokona wyłączenia energii elektrycznej. Koszt ponownego podłączenia energii będzie możliwy po uiszczeniu zaległości oraz kosztu elektryka w wysokości 100 zł.

Z poważaniem Zarząd Komisaryczny ROD Generalska