Rębak – 16 maja 2022

Szanowni Działkowcy

W dniu 16 maja 2022 r. na ROD „Generalska” będzie rębak.

Prosimy Działkowców o przeprowadzenie przeglądu swoich działek i uporządkowanie ich z gałęzi i różnego rodzaju odpadów zielonych.

Po rębakowaniu, po dniu 16 maja nie będzie możliwości składowania gałęzi oraz odpadów zielonych, a o kolejnym terminie odbioru gałęzi będziecie Państwo informowani z dwutygodniowych wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń oraz na stronie ogrodu.

Liście i skoszoną trawę każdy działkowiec ma obowiązek składować w kompostowniku na terenie swojej działki.

 

Z poważaniem

Zarząd ROD „Generalska”