WALNE ZEBRANIE KOMISARYCZNE

UWAGA!!

Zarząd Komisaryczny ROD „GENERALSKA” informuje:

Zgodnie z uchwała KR PZD nr 4/IV/2020r.  §3 ust. 2 z dnia 25.06.2020r.

Zarząd Komisaryczny ROD „Generalska” podjął uchwałę o zorganizowaniu
Zebrania Walnego Komisarycznego rozszerzonego o wybory organów ROD „Generalska”.

Informujemy działkowców o możliwości zgłaszania się do biura Zarządu
(z dokumentem tożsamości) w dniach:

·      25 sierpnia w godzinach 17 - 19

·      30 sierpnia w godzinach 12 - 14

·      1 września w godzinach 17 - 19

celem złożenia oświadczenia o chęci uczestnictwa w Zebraniu Walnym
Komisarycznym rozszerzonym o wybory organów ROD „Generalska”.

Liczba uczestników zebrania jest ograniczona do 40 osób. Pierwszeństwo
w uczestnictwie mają osoby wyrażające chęć do kandydowania do organów
ROD (Zarząd oraz Komisja Rewizyjna).

Osoby, które nie złożą oświadczenia nie będą miały prawa do
uczestnictwa w Zebraniu.