Władze

Zarząd Ogrodu

PrezesDariusz Kułak
Z-ca PrezesaHalina Grzywacz
SkarbnikKazimierz Stańczak
Członek ZarząduAndrzej Żuk
Członek ZarząduIrena Przesmycka

Komisja Rewizyjna

PrzewodniczącaAlina Szumska
Wice-przewodniczącyMarian Figurski
Członek KomisjiKrystyna Żmudzińska