Zakaz wyrzucania gabarytów do pojemników na śmieci

Całkowity zakaz wyrzucania tzw. „gabarytów” i odpadów zielonych do kontenerów przeznaczonych na śmieci. Zakaz dotyczy także wyrzucania śmieci gdy pojemnik jest przepełniony.

Aktualnie MPO odbiera śmieci 3 x miesiąc.

Daty odbioru śmieci:

maj – 10, 21 i 31

czerwiec – 08, 18 i 30

lipiec – 10, 20 i 30