Zaliczka na opłaty ogrodowe w 2021

Szanowni Działkowcy,

w związku z brakiem możliwości zorganizowania obecnie wlanego zebrania w roku 2021 będą obowiązywały zaliczkowe opłaty ogrodowe na rok 2021 w wysokości 1,30 za m2 powierzchni działki.

Zwiększona wysokość opłat wynika z podwyżek kosztów śmieci (z 344 zł za kontener na 918 zł) i wywozu odpadów zielonych, które są niezależne od zarządu.

Ilości wywożonych nieczystości nie zmieniła się.

Dodatkowo obowiązują:

  • opłata energetyczna 18 zł
  • składka członkowska PZD 6 zł

Termin ostateczny wnoszenia opłat do 30 czerwca 2021r.

przykład dla działki 300m2 :  1,30 x 300m2 +18 + 6 = 414 zł

Zarząd Komisaryczny ROD Generalska