Zebranie Walne – 12.05.2019

Zarząd Ogrodu ROD Generalska zaprasza na Zebranie Walne w dniu 12 maja 2019 roku o godz.:

10:00 - I termin

10:30 - II termin

w Domu Kultury Zacisze ul.Blokowa 1

Zebranie sprawozdawczo wyborcze

Wybór Zarządu Ogrodu

Wybór Komisji Rewizyjnej

Opłaty za 2019 rok