Uchwały Walnego Zebrania 2023

Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu 2023

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD „Generalska” w Warszawie w dniu 27 maja 2023 r. zostały przegłosowane następujące Uchwały:

  • Uchwała nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 roku
  • Uchwała nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2022 rok
  • Uchwała nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 rok – głosowanie nie odbyło się
  • Uchwała nr 4/2023 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2023 roku
  • Uchwała nr 5/2023 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w roku 2023
  • Uchwała nr 6/2023 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2023 roku
  • Uchwała nr 7/2023 w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu PZD w trybie 40 ust. 1 Statutu PZD
  • Uchwała nr 8/2023 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD
  • Uchwała nr 9/2023 w sprawie planu pracy na 2023 rok
  • Uchwała nr 10/2023 w sprawie preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok

Z poważaniem

Zarząd ROD Generalska