Aktualizacja danych działkowca

Szanowni Działkowcy

W związku z aktualizacją danych kontaktowych w systemie operacyjnym Ogrodu oraz dostępu do bram wjazdowych na Rodzinny Ogród Działkowy „Generalska”, Zarząd Ogrodu prosi wszystkich Działkowców o aktualizację swoich danych:

  • numeru telefonu
  • adresu e-mail
  • adresu zamieszkania / korespondencji
  • karty pobytu (dotyczy cudzoziemców)

do dnia 31 lipca 2023 r.

par. 81 Regulaminu ROD – Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do Zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia danych osobowych, które mogą mieć wpływ na decyzje Zarządu ROD związane z prawem do działki.

Informujemy, że po wskazanym terminie niezaktualizowane nr telefonów będą usuwane z bazy danych, co spowoduje brak dostępu do bram wjazdowych na ROD.

 

Z poważaniem

Zarząd ROD „Generalska”