Regulamin korzystania z kontenera na odpady komunalne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONTENERA NA ODPADY KOMUNALNE W R.O.D „GENERALSKA”

 1. ŚMIECI PODLEGAJĄ SEGREGACJI. DO KONTENERÓW NA ODPADY KOMUNALNE WOLNO WRZUCAĆ TYLKO ODPADY POCHODZĄCE Z TERENU DZIAŁKI.
 2. DO KONTENERA WYRZUCAMY WYŁĄCZNIE ODPADY KOMUNALNE, CZYLI ODPADY BYTOWE ZMIESZANE, SZKŁO I PLASTIK.
 3. ODPADY GABARYTOWE, MEBLE OGRODOWE, AGD, ELEKTROŚMIECI, GRUZ, PAPĘ, ITD. DZIAŁKOWIEC WYWOZI WE WŁASNYM ZAKRESIE.
 4. W PRZYPADKU PORZĄDKÓW W ALTANACH LUB REMONTÓW CZY BUDOWY, DZIAŁKOWIEC ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAMÓWIENIA KONTENERA I WYWÓZ NA WŁASNY KOSZ
 5. ODPADY ZIELONE NALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM KOMPOSTOWAĆ. KAŻDA DZIAŁKA MUSI BYĆ WYPOSAŻONA W KOMPOSTOWNIK.
 6. DO KONTENERÓW NA ODPADY ZIELONE MOŻNA WRZUCAĆ TYLKO LIŚCIE NIE KOMPOSTOWALNE,BEZ WORKÓW.
 7. SKŁADOWANIE GAŁĘZI (BEZ OPAKOWAŃ TYPU WORKI ITP.) ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE TYLKO W WYZNACZONYM TERMINIE I MIEJSCU OGŁOSZONYM PRZEZ ZARZĄD ROD W TABLICY INFORMACYJNEJ.
 8. W PRZYPADKU BRAKU POJEMNIKA NA ODPADY POZOSTAWIANIE ŚMIECI JEST CAŁKOWICIE ZABRONIONE.

 

DZIAŁKOWCU

 • KORZYSTAJ Z POJEMNIKÓW NA ODPADY Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI
 • SKŁADUJ ODPADY W MIEJSCU DO TEGO WYZNACZONYM
 • ZAWSZE ZGNIATAJ PUSZKI, KARTONY I BUTELKI PLASTIKOWE (ZAJMUJĄ MNIEJ MIEJSCA)
 • WYRZUCAJ BUTELKI BEZ NAKRĘTEK I KORKÓW

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYRZUCANIA I GROMADZENIA

 1. ODPADÓW ZIELONYCH (TRAWY)
 2. ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I AGD: PRALKI, LODÓWKI, TELEWIZORY, KUCHENKI, MIKROFALÓWKI, ODKURZACZE, EKSPRESY DO KAWY, KOMPUTERY LUB INNE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 3. ODPADÓW CHEMICZNYCH I INNYCH NIEBEZPIECZNYCH JAK LAKIERY, FARBY, ROZPUSZCZALNIKI ITP.
 4. ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: MEBLE, DYWANY
 5. ODPADÓW BUDOWLANYCH I REMONTOWYCH: GRUZ, GLAZURA, TERAKOTA, PAPA, ETERNIT, AZBEST, DREWNO, STYROPIAN BUDOWLANY ITP.
 6. ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH Z ZAKŁADÓW
 7. OPON SAMOCHODOWYCH, OPAKOWAŃ PO OLEJACH SILNIKOWYCH, CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH, ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW, SMARÓW
 8. ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
 9. ZUŻYTYCH BATERII, ŚWIETLÓWEK, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

Niedopełnienie obowiązku segregacji odpadów skutkuje sankcjami zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

TEREN ŚMIETNIKA JEST MONITOROWANY CAŁODOBOWO.

 

PAMIĘTAJ

STOSUJĄC SIĘ DO REGULAMINU DBASZ O ŚRODOWISKO NATURALNE I DOBRO CAŁEGO OGRODU