Regulamin ROD Generalska

REGULAMIN RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „GENERALSKA”

 1. DZIAŁKOWIEC MA OBOWIĄZEK:
 • DBAĆ O ESTETYCZNY WYGLĄD DZIAŁKI
 • POSIADAĆ KOMPOSTOWNIK
 • ZGŁASZAĆ PLAN BUDOWY/ROZBUDOWY ALTANY DO ZARZĄDU ROD, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC I ZGODNIE Z REGULAMINEM ROD
 • ZGŁASZAĆ BUDOWĘ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE DO ZARZĄDU ROD, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZGODNIE Z REGULAMINEM ROD
 • MIEĆ OGRODZENIE ORAZ GRANICE DZIAŁKI ZGODNE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA I REGULAMINEM ROD
 • UMOŻLIWIAĆ COROCZNY PRZEGLĄD DZIAŁKI ZGODNIE Z REGULAMINEM ROD
 • DBAĆ O WSPÓLNE MIENIE ROD
 • PRZESTRZEGAĆ ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO
 1. NA TERENIE OGRODU OBOWIĄZUJE:
 • ZAKAZ ZAMIESZKIWANIA ORAZ WYNAJMOWANIA DZIAŁKI
 • ZAKAZ HODOWLI ZWIERZĄT I STAŁEGO UTRZYMYWANIA PSÓW
 • NAKAZ WYPROWADZANIA PSÓW NA SMYCZY ORAZ SPRZĄTANIA PO SWOICH ZWIERZĘTACH
 • ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZAROBKOWEJ
 • ZAKAZ BUDOWY ALTAN PONADNORMATYWNYCH
 • OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI DO 10 km/h
 • ZAKAZ PARKOWANIA NA ALEJKACH OGRODOWYCH
 • ZAKAZ ŚMIECENIA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH
 • ZAKAZ ZAŚMIECANIA DZIAŁEK SĄSIADÓW
 • ZAKAZ SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW POZA TERENEM SWOJEJ DZIAŁKI ORAZ NA CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH OGRODU
 • CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA OGNISK I SPALANIA WSZELKICH ODPADÓW

 

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY KORZYSTANIA Z OGRODU DOSTĘPNE SĄ W REGULAMINIE ROD PZD

TEREN ROD „GENERALSKA” JEST MONITOROWANY CAŁODOBOWO