Śmieci

Do kontenera na śmieci wyrzucamy wyłącznie

odpady komunalne: zmieszane, szkło i plastik

 

odpady gabarytowe, AGD, elektrośmieci, gruz papę, itd. - wywozimy we własnym zakresie

z osobami łamiącymi Regulamin może zostać rozwiązana umowa dzierżawy działkowej